Naujiena

2021 m. sausio 19 d.

Pradedamas rengti pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimas

Planavimo organizatorius – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius (Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340)  63370, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt), interneto svetainė www.ukmerge.lt).

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 7-57 „Dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt .

Planavimo terminai: 2021 metai.

Planuojama teritorija: pietinė Ukmergės miesto teritorija ir funkciškai susietos priemiestinės Pabaisko kadastro vietovės teritorijos, plotas apie 30 ha.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

1. Specialiojo planavimo tikslai:

1.1. plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

1.2. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

1.3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Planavimo uždaviniai:

1. Specialiojo planavimo uždaviniai:

1.1. įvertinti optimalius Specialiojo plano rengimo teritorijoje esančius susisiekimo sistemos infrastruktūros parametrus ir jos pajėgumus, atsižvelgiant į juos numatomus planuoti susisiekimo komunikacijų pertvarkymo ir plėtros sprendinius;

1.2. suplanuoti susisiekimo sistemos ir esamos miesto transporto sistemos jungtis, kurios leistų optimizuoti transporto srautų pasiskirstymą miesto teritorijoje;

1.3. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai ir jos plėtrai reikalingų teritorijų apsaugos zonos, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

1.4. numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

1.5. planuoti susisiekimo sistemos elementus vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, atsižvelgiant į esamą užstatymą, vengiant neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei;

1.6. numatyti tinkamą kitų transporto statinių išdėstymą;

1.7. spęsti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Išsamesnė informacija teikiama: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60350.

Pridedama:

1. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 7-57 „Dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 13-74 „Dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“.