Naujiena

Pradedamas rengti Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas
2020 m. Gruodžio 3 d.

Pradedamas rengti Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas

Kviečiame socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas ir kt.), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams, teikti siūlymus rengiamam 2021 metų socialinių paslaugų planui, nurodant informaciją apie:

  • teikiamas ar 2021 metais planuojamas teikti socialines paslaugas (pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93);
  • teikiamų ar 2021 metais planuojamų teikti socialinių paslaugų gavėjus (nurodant maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojus (išskiriant socialinius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus);
  • finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.
Pasiūlymus prašome pateikti iki 2021 metų sausio 10 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė (2 kab., 9 kab.) arba siųsti el. paštu: [email protected], [email protected]. Informacija teikiama tel.: 8 340 60340, 8 340 60332.
Laukiame dalykiškų ir konstruktyvių pasiūlymų.