Naujiena

Pradedamas žemės plotų deklaravimas
2021 m. balandžio 13 d.

Pradedamas žemės plotų deklaravimas

Nuo balandžio 12 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas. Norint deklaruoti reikia prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į seniūniją, kurioje registruota žemės ūkio valda ir (ar) Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių. Deklaravimas vyks iki birželio 7 d.

Rekomenduojamas išankstinis/nuotolinis paraiškų paruošimas, t. y. seniūnijų ir savivaldybės specialistai dalį darbų gali atlikti iš anksto, nekontaktuojant su pareiškėjais. Remiantis praėjusių metų duomenimis specialistai gali kurti paraiškas, tvarkyti laukų geometriją, atnaujinti valdą ir kt. Todėl raginame pareiškėjus susisiekti su specialistu telefonu, sutikslinti reikiamus duomenis, o į seniūniją, patvirtinti paraiškos, atvykti tik pagal iš anksto suderintą grafiką.

Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir ėriavedes. Taip pat šioje paraiškoje ūkininkai nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiais metais pirmą kartą Tiesioginių išmokų paraiškoje bus galima prašyti paramos ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. 

Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 procentu. Vėliau paraiškos nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo ūkininko valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant minėtoms aplinkybėms, paraiškos priimamos iki lapkričio 1 d. (įskaitytinai).

Po birželio 7 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ nepriimamos. 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistų kontaktai:

 • Asta Dutkienė, savivaldybės administracija, 49 kab., tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895;
 • Neringa Adomavičienė, savivaldybės administracija, 49 kab., tel. (8 340) 60352, (8 612) 43389;
 • Rimantė Atkočiūnienė, Deltuvos seniūnija, tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720;
 • Teresė Naujanienė, Lyduokių seniūnija, tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596;
 • Birutė Diliūnienė, Pabaisko seniūnija, tel. (8 340) 41467;
 • Daiva Pečiukaitienė, Pivonijos ir Veprių seniūnijos, tel. (8 340) 41185, (8 615) 86364;
 • Lina Kuodelienė, Siesikų seniūnija, tel. (8 340) 46690;
 • Algis Macijauskas, Šešuolių seniūnija, tel. (8 652) 08991;
 • Jolanta Janickienė, Taujėnų seniūnija, tel. (8 340) 45157;
 • Rita Čirbienė, Vidiškių seniūnija, tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295;
 • Valduonė Drobužienė, Želvos seniūnija, tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893;
 • Vilma Raupelienė, Žemaitkiemio seniūnija, tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983.

Atvykstant deklaruoti pasėlių, prašome naudoti apsaugines priemones (medicinines kaukes, vienkartines pirštines).

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija