Naujiena

2020 m. Lapkričio 5 d.

Projektas „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“

Projekto „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“ tikslas – pagerinti mokinių lietuvių kalbos (rašymo) rezultatus 8 klasėje, į mokymo(si) procesą įtraukiant tėvus. Projektu siekiama pakeisti įsisenėjusį požiūrį, kad tėvai domisi tik mokymosi rezultatais, bet ne mokymo(si) procesu, nepakankamai bendradarbiauja su mokytojais, kad padėtų vaikui. Tikslinė projekto grupė: Mokiniai-Mokytojai-Tėvai. Siekiant tikslo, tėvai bus įtraukti į ugdymo proceso organizavimą: jie dalinsis patirtimi, dalyvaudami mokymuose, įgis žinių ir patarimų, kaip stiprinti santykius su paaugliais, kartu su vaikais dalyvaus ugdomosiose veiklose, konkursuose. Mokytojams taip pat bus organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai: jie mokysis, kaip įtraukti tėvus į ugdymą, sužinos, kaip dirbti programine įranga, kompiuterinėmis programomis, organizuos veiklas. Mokiniams bus sudarytos galimybės kartu su tėvais dalyvauti netradicinėse veiklose, edukacinėje išvykoje į Lietuvių kalbos institutą, atlikti interaktyvias užduotis. Veiklos bus organizuojamos „Kalbomate" – specialiai projekto tikslams pasiekti įrengtame kabinete: čia tėvai galės neformaliai, betarpiškai bendrauti vieni su kitais, su mokytojais, su vaikais, padėti jiems mokytis: „ugdymą stimuliuojančios" erdvės įgalina veikti. Viso projekto metu jo dalyviams nuosekliai siekti tikslų, kryptingai tobulinti bei perduoti patirtį padės profesionalus konsultantas – psichologas, patirtimi dalinsis konsultuojanti Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla. Projekto pabaigoje bus parengtas „Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo, mokant vaikus lietuvių k. (rašymo), patirties bankas". Bus siekiama, kad kontekstu ir bendradarbiavimu grindžiamas mokymas(sis) atlieptų Geros mokyklos koncepciją, rajono ir mokyklų strateginius tikslus ir turėtų teigiamą poveikį mokinių jausenai ir pažangai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas, partneriai