Naujiena

Projekte dalyvaus dešimt miestelių
2020 m. lapkričio 27 d.

Projekte dalyvaus dešimt miestelių

Vlado Šlaito viešoji biblioteka laimėjo vietos veiklos projektą „Dešimt miestelių“ pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“. Projekto metu numatyti darbai ir paslaugos, susijusios su  kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimu, bendrų iniciatyvų organizavimu, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimu, kultūrinių, socialinių, įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimu, motyvacijos gyventi kaime didinimu.

Projekto veikloms skirta 12300 Eur, iš kurių 5 proc. sudaro partnerių – rajono savivaldybės administracijos, kraštotyros muziejaus, kultūros centro – lėšos.

Viena iš projekto idėjų vienijant skirtingo amžiaus gyventojus, įprasminti dešimties Ukmergės rajono miestelių (Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Vidiškių, Veprių, Želvos ir Žemaitkiemio), šalia esančių kaimų gražiausius ar istoriškai svarbius objektus, gamtos vaizdus, pagerbti Ukmergės krašte, jų gimtojoje vietoje gyvenusius žmones.

Dar šiais, 2020-aisiais metais, Vlado Šlaito viešoji biblioteka ketina parengti fotografijų albumą „Dešimt miestelių“. Kitais metais numatyti įvairūs renginiai, skirti kaimo gyventojų aktyvumui ir pilietiškumui skatinti, tautos tradicijų bei kultūros savitumui saugoti, taip pat įvairios iniciatyvos jaunimui, t. y. asmenims iki 29 metų amžiaus. Bus skelbiamas fotografijų konkursas jaunimui „Po savo krašto dangum“. Ukmergės kultūros centro Liaušių ir Siesikų skyriuose vyks žaidimo „Protų mūšis“ turnyrai, Vidiškių seniūnijoje demonstruojamas mobilus kinas, Deltuvos kultūros namuose organizuojamos Solo Jazz šokių pamokos. Užugirio mokykloje–muziejuje vyks Padėkos renginys (dekavonės), Šventupėje – edukacinis užsiėmimas „Iš močiučių skrynių“  (Advento vainiko gamyba), Vlado Šlaito gimtojoje sodyboje Žemaitkiemyje – „Šlaitinės“, Valų kaimo bendruomenės namuos bus surengta edukacija – piešimas ant puodelių. Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos, Žemaitkiemio seniūnijų gyventojai bus kviečiami į „Arbatos vakarus“.

Bendradarbiaudama su Ukmergės kraštotyros muziejumi, Vlado Šlaito viešoji biblioteka organizuos renginių ciklą, skirtą sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui – 4  sveikatinimo žygius į Sukinių, Mateikiškių, Veprių, Berzgainių piliakalnius ir Siesikų pilį. Jų dalyviai susipažins su Ukmergės rajono kultūriniu paveldu, krašto istorija, tradicijomis, vyks literatūriniai skaitymai, žolinių arbatų pristatymas ir degustacija.

Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai bus kviečiami aktyviai dalyvauti numatomose projekto veiklose, kultūriniuose, sveikatinimo ir kituose renginiuose, taip prisidedant prie bendrų iniciatyvų bei turtinant savo laisvalaikį.

Viešosios bibliotekos informacija.