Naujiena

2021 m. spalio 01 d.

Radiacinės saugos centras dalyvauja vidinės apšvitos palyginamųjų matavimų projekte

Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai, keldami kvalifikaciją radiacinės saugos srityje, nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių institucijų vykdomuose projektuose, organizuojamuose mokymuose, seminaruose bei tarptautinių komitetų ir grupių veikloje.

Viena iš tarptautinių darbo grupių – Europos jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos darbo grupė (EURADOS) 2020–2021 m. vykdo Europos šalių institucijų, turinčių viso kūno skaitiklius, palyginamųjų matavimų projektą, kurio tikslas – įvertinti tokių matavimų tikslumą. Vykdant projektą žmogaus kūno fantomas yra vežamas iš vienos Europos šalies institucijos į kitą ir matuojamas  turimais viso kūno skaitikliais.

RSC specialistai dalyvauja minėtame EURADOS projekte, kurio metu iš Vokietijos gautas žmogaus kūno fantomas, imituojantis radionuklidais užterštą žmogaus kūną, buvo surinktas ir matuojamas viso kūno skaitikliu. Atlikti vidinės apšvitos palyginamieji matavimai padės RSC įsivertinti žmogaus kūno aktyvumo matavimų tikslumą ir užtikrinti šių matavimų kokybę.

Žmogaus kūno fantomas, imituojantis radionuklidais užterštą žmogaus kūną

 

Vidinę apšvitą žmogus patiria, kai į jo organizmą kvėpuojant ar su maistu patenka radionuklidų. Esant avarinei situacijai, radionuklidų į žmogaus kūną gali patekti ir per žaizdas. Vidinę apšvitą gali patirti branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su radiofarmakologiniais preparatais, branduolinės energetikos darbuotojai, dirbantys veikiančiose ar išmontuojamose atominėse elektrinėse, ar kiti darbuotojai, dirbantys su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Viso kūno skaitikliu matuojamas žmogaus kūno fantomas

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į RSC Vilniuje telefonu (8 5) 2 36 1936 arba el. paštu rsc@rsc.lt

 

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, Vilnius

LT-08352, Lietuva

Tel. (8 5) 236 1936