Naujiena

2021 m. liepos 01 d.

Radiacinės saugos centre veiklą pradeda naujas Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyrius

Siekdamas užtikrinti efektyvesnį ir greitesnį reagavimą galimų branduolinių ar radiologinių avarijų atvejais Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) reaoganizavo savo struktūrą  – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamente buvo įsteigtas Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyrius. Naujasis skyrius savo veiklą pradeda nuo š. m. liepos 1 d.

Pagrindiniai Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyriaus uždaviniai:

  • ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimas ir perspėjimas;
  • radiologinės būklės prognozavimas;
  • paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviomis medžiagomis užterštų objektų paieška;
  • avarinės apšvitos nustatymas biologinės dozimetrijos metodais.

Tikimės, kad šis pertvarkymas leis optimizuoti galimo branduolinių ar radiologinių avarijų poveikio gyventojams vertinimo ir rekomendacijų dėl apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo procesą.

RSC primena, kad visoje Lietuvos teritorijoje išdėstytos 43 stotys, matuojančios jonizuojančiosios spinduliuotės (radiacijos) lygį ore, ir 3 stotys, matuojančios Neries ir Nemuno vandens radioaktyvųjį užterštumą. Šiuos duomenis  gali stebėti ir gyventojai, RSC interneto svetainėje pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“ arba paspaudę čia.

 Radiacinės saugos centre veikla

Išsamiau susipažinti su skyriaus veikla galite čia.