Naujiena

2021 m. vasario 08 d.

Reikalavimai dėl keliautojų izoliacijos nuo 2021 vasario 8 d.

1 lentelė. Reikalavimai dėl keliautojų izoliacijos / testavimo nuo 2021-02-08

Priemonė

„ES+“ šalių piliečiams ir teisėtai jose gyvenantiems
Trečiųjų šalių piliečiams (įskaitant JK)

Paveiktų šalių sąrašas

Kitos paveiktos šalys – visos EEE šalys + visos trečios šalys (išskyrus tas, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis yra ≥ 500)

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės: šalys, kuriose nustatytas naujų viruso mutacijų plitimas + šalys, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis viršija 500

Testavimas

48 val testas arba atvykus (privalomas) (PGR arba antigeno testas)

yra išimčių

Izoliavimas

14 dienų (privaloma),

galimybė susitrumpinti 10-tą dieną atlikus testą (PGR tyrimas, savo lėšomis)

yra išimčių

Išimtys (2 lentelė)

Vienodos iš visų šalių

 

Nereikia nei testo, nei izoliuotis

  • Vykstantiems per LT tranzitu
  • Vežėjams
  • Persirgusiems 90 d. laikotarpiu (diagnozė patvirtinta PGR)
  • Vakcinuotiems

Išimtys (2 lentelė)

Vienodos iš visų šalių

 

Testas reikalingas, bet izoliuotis nereikia

  • Asmenims pagal profesijų sąrašą (2 lentelė)

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Izoliuoti asmenys gali palikti izoliacijos vietą numatytais atvejais (3 lentelė)

(atvykus iš šalių, iš kurių taikomos sustiprintos priemonės – trumpas sąrašas (reikalingas NVSC leidimas)

iš kitų šalių – ilgesnis sąrašas (be NVSC leidimo)

Reikalavimai pažymoms / testams

Dokumentas lietuvių, anglų ar rusų kalbomis

Izoliavimo sąlygos

Kitos paveiktos šalys – gali pasivaikščioti, izoliuotis atskirame kambaryje , kartu gyvenantiems izoliuotis nereikia.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės –  pasivaikščioti negali, izoliuojasi atskirame bute. Jei izoliuojasi su artimaisiais, ir kartu gyvenantiems reikia izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas).

Privaloma laikytis kitų izoliavimosi sąlygų.

 

2 lentelė. Izoliacijos išimtys, atvykstantiems dėl žemiau nurodytų priežasčių

Išimčių grupės (atvykusiems iš bet kokios šalies, bet kokios šalies piliečiui)

Reiklavimai

asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, diplomatams

Testas privalomas,

izoliacija netaikoma

NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu

sveikatos priežiūros specialistams

pasienio darbuotojams ir kasdien ar tik darbo dienomis kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams

jūrininkams

aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo

iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis

Nereikia nei testo,

nei izoliacijos

 

tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems keleiviams;

asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (patvirtinta PGR ne seniau nei prieš 90 d iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką)

vakcinuoti pagal vakcinacijos schemą

 

3 lentelė. Situacijos, kada izoliuotiems asmenims leidžiama palikti izoliacijos vietą

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Atvykus iš šalių, iš kurių  taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

Atvykus iš kitų paveiktų šalių

nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti

Reikalingas NVSC leidimas

 

organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų

Reikalingas NVSC leidimas

 

 

 

(nereikia - skubiai pagalbai gauti)

NVSC leidimas ar informavimas nereikalingas

nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui

nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms

aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu;

anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį

NVSC leidimas ar informavimas nereikalingas

nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą

Neleidžiama

dalyvauti savo vestuvėse

LT ir kitiems ES piliečiams ir teisėtai tose šalyse gyvenantiems, atvykusiems į Lietuvą darbo / verslo reikalais - darbo metu nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą

gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliavimo laikotarpiui.

ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo informuoti NVSC