Naujiena

Neeilinis Tarybos posėdis
2022 m. Sausio 11 d.

Šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rytoj, sausio 12 d., 14 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu  bus sprendžiamas klausimas DĖL SUTIKIMO PRADĖTI PROCEDŪRAS DĖL VALSTYBĖS TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS LIGONINĖS DALININKU.

 „Neeilinis Tarybos posėdis šaukiamas, nes  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra parengusi Vyriausybei nutarimą dėl Ukmergės ir kitų ligoninių, kurioms pasiūlyta dalininkais priimti valstybę.  Mes likome paskutiniai, nepriėmę sprendimo šiuo klausimu ir neturime laiko laukti eilinio Tarybos posėdžio - SAM procedūras norėtų pradėti kuo greičiau, jau šią savaitę. Atsižvelgiant į klausimo svarbą ir terminus, sausio 6 dieną įvykusiame nuotoliniame Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdyje nuspręsta į neeilinį posėdį Tarybos nariams susirinkti gyvai, juolab, kad jame bus svarstomi tik keli klausimai ir tai neturėtų užtrukti ilgai,“- paaiškino Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas.

Kaip ir visada visi norintys galės stebėti  tiesioginę posėdžio transliaciją.

PRIMENAME, kad šiuo metu miesto ligoninės savininkė yra Ukmergės rajono savivaldybė. SAM mato Ukmergės ligoninę sveikatos sistemoje kaip valstybės ir savivaldybės pavaldumo ligoninę, kurioje regiono gyventojams būtų teikiamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Tokios dviejų dalininkų (valstybės ir savivaldybės) regioninės ligoninės turėtų garantuoti tame regione gyvenančių gyventojų poreikių tenkinimą gauti kokybiškas ir prieinamas antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Kodėl Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą?
•Nepakankamas sveikatos priežiūros sistemos atsparumas grėsmėms ir krizėms;
• Nėra asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros integracijos savivaldoje;
• Nepakankamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybės užtikrinimas bei teritoriniai netolygumai;
• Sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir veiksmingumo stoka;
• Pacientų laukimo eilių problematika;
• Netolygus žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas ir kompetencija.
Pagrindiniai sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos uždaviniai:
• nustatyti įstaigų išdėstymą, kad sistema būtų pasirengusi reaguoti į dėl to iškilusius iššūkius;
• sukurti pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų integraciją;
• optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas (antrinė ir tretinė sveikatos priežiūra), siekiant sumažinti jų vartojimą ir transformuojant jas į kokybiškas ir saugias ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Galerija