Naujiena

2021 m. sausio 08 d.

Savivaldybės ūkio komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TARYBA

NUOTOLINIS SAVIVALDYBĖS ŪKIO KOMITETO
POSĖDIS

 2021 m. sausio 18 d. 15.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

  DARBOTVARKĖ

 

 1.   Dėl projekto „Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimas“.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.

 2.   Dėl pastato, esančio A. Smetonos g. 18, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

 3.   Dėl žaliųjų atliekų tvarkymo ir surinkimo paslaugos teikimo.
Pranešėjas – Aidas Dutkus, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 4. Kiti klausimai.

 

 Komiteto pirmininkas                                                                              Valdas Mikalajūnas