Naujiena

2021 m. Sausio 25 d.

Savivaldybės ūkio komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS SAVIVALDYBĖS ŪKIO KOMITETO
POSĖDIS

2021 m. sausio 29 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

  1.   Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto prioritetinio sąrašo sudarymo.
Pranešėjas – Tadas Balžekas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 2.     Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                              Valdas Mikalajūnas