Naujiena

2020 m. lapkričio 09 d.

Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIS SAVIVALDYBĖS ŪKIO KOMITETO
POSĖDIS 

2020 m. lapkričio 13 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laikų elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

1.   Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešajame aukcione situacijos apžvalgos.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.
2.   Kiti klausimai.
 

 

Komiteto pirmininkas                                                                              Valdas Mikalajūnas