Naujiena

JPG
2022 m. Kovo 29 d.

Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SAVIVALDYBĖS ŪKIO KOMITETO
POSĖDIS

2022 m. balandžio 4 d. 13.00 val.
Posėdis vyks savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (II a.)

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimo eigos.
Pranešėja – Aldona Tijūnelienė, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano parengimo eigos.
Pranešėjas – Evaldas Ramanauskas, Teritorijų planavimo centro vadovas – mokslo darbuotojas.

3. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                               Valdas Mikalajūnas