Naujiena

Savivaldybės ūkio komiteto nariai
2022 m. Rugsėjo 23 d.

Savivaldybės ūkio komiteto posėdžiuose aptarti įgyvendinami projektai

Rugsėjo 9 dieną vyko Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto posėdis. Jame dalyvavo komiteto pirmininkas Valdas Mikalajūnas, nariai: Vidmantas Krikštaponis, Agnė Balčiūnienė ir Kazys Grybauskas. Posėdyje taip pat dalyvavo: Tarybos nariai (Liucija Dzigienė, Angelė Jokubynienė, Valdas Petronis, Arvydas Pėšina, Danutė Užkurėlytė, Kęstutis Zinkevičius), administracijos direktorius Darius Varnas bei jo pavaduotoja Dalė Steponavičienė, savivaldybės Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Tadas Balžekas, Investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėja Inga Pračkailė bei minėto skyriaus vyr. specialistas Linas Rugienius.

Posėdžio metu buvo aptarti savivaldybės administracijos įgyvendinami viešųjų erdvių ir susisiekimo infrastruktūros projektai, aplankytos teritorijos, kuriuose jie vykdomi.

Lankantis Vilniaus gatvės skvere, administracijos direktorius D.Varnas pristatė nepabaigtus atlikti darbus ir informavo apie savivaldybės administracijos paskelbtus naujus neatliktų darbų pirkimus.

Pasidžiaugta ir šiais metais sutvarkytomis Gruodžio 17-osios ir Linų gatvėmis. A. Balčiūnienė informavo, kad dalis Linų gatvės dviračių tako kerta privatų sklypą, todėl asfaltuoti visą dviračių taką nebuvo galima.

Posėdžio metu dalyviai lankėsi ir apžiūrėjo vykdomus darbus Veterinarijos, J. Biliūno ir Pavasario gatvėse. Taip pat aplankė Sveikatos parką, Pašilės kapines, kuriose bus įrengtas kolumbariumas.

D.Varnas pristatė žiedinių sankryžų Žiedo ir Deltuvos gatvių sankirtoje apželdinimo variantus.

Po rugsėjo 9-osios išvažiuojamojo posėdžio Savivaldybės ūkio komitetas dar kartą rinkosi rugsėjo 16 dieną aptarti vykdomų projektų apžiūros metu iškilusių klausimų. Pastarajame posėdyje dalyvavo pirmininkas V. Mikalajūnas, nariai: V.Krikštaponis, A. Balčiūnienė, K. Grybauskas, Juozas Galiauskas.

Komiteto pirmininko V.Mikalajūno siūlymu buvo aptartas kiekvienas aplankytas objektas. Komiteto nariai išsakė savo pastebėjimus, rekomendacijas ir pasiūlymus.

Posėdyje taip pat dalyvavo: Tarybos nariai (Valdas Kersnauskas, A. Pėšina, K. Zinkevičius), administracijos direktorius D. Varnas bei jo pavaduotoja D. Steponavičienė, savivaldybės Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas T. Balžekas, Investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėja I. Pračkailė bei minėto skyriaus vyr. specialistas Linas Rugienius.

Komitetas savivaldybės administracijai rekomendavo:

  • teikiant visuomenei informaciją apie savivaldybės administracijos vykdomus viešųjų erdvių ir susisiekimo infrastruktūros projektus, konkretizuoti vykdomų darbų etapus, nurodyti atliekamų darbų seką ir už šių darbų pridavimą atsakingus savivaldybės administracijos specialistus.
  • atsisakyti Vilniaus gatvės skvero projektinio sprendinio – upės elemento įrengimo seniūnijas imituojančiame žemėlapyje.
  • teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti dalies dviračių tako, esančio Linų gatvėje, Ukmergėje, priklausomybės klausimą.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija