Naujiena

2021 m. sausio 04 d.

Šiais metais minime Laisvės gynėjų dienos 30-metį

Šiais metais minime atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį. 1991 metais Lietuva parodė pasiaukojimą, susitelkimą ir ryžtą gindama atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę nuo sovietų sąjungos (SSRS) vykdytos agresijos.

Prieš tris dešimtemčius, sausio 13-osios naktį, beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių puolimą. Po vidurnakčio sovietų šarvuočiai privažiavo prie žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prieigų, tačiau jokių veiksmų prieš parlamentą nesiėmė. Netrukus paaiškėjo, kad šarvuočiai ir tankai apsupo Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ginkluoti desantininkai puolė Televizijos bokštą apjuosusius žmones. Jiems padėjo tankai ir šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų. Apie 1000 žmonių patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautines žaizdas, pjautinius sužeidimus, sumušimus, kaulų lūžius, neteko klausos. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą ir Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. Tą naktį Vilniuje gindami Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių Nepriklausomybės gynėjų.

Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbtos ekstremalios situacijos bei įvesto karantino renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai negalės vykti įprastai. Tačiau šios sukakties užmiršti negalime.

Prašome gyventojus aktyviai prisidėti prie Sausio 13-ąją rengiamos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir savo namuose uždegti žvakutes, prisimenant žuvusius Laisvės gynėjus ir kartu parodant solidarumą su medikais ir visais, kurie šiuo metu gelbsti mūsų gyvybes.