Naujiena

Kvietimas teikti paraiškas
2021 m. Lapkričio 10 d.

Skelbiamas 2021 metų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos išlaidoms kompensuoti paraiškų atrankos konkursas

Kviečiame Ukmergės rajone registruotas ir/ar veikiančias nevyriausybines bei bendruomenines  organizacijas teikti paraiškas atrankos konkursui dėl einamųjų metų veiklos išlaidų kompensavimo pagal nustatytas veiklos sritis

Konkurso tikslas – skatinti ir stiprinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtrą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2021 m. lapkričio 25 d.  16.45 val. (imtinai)

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE KONKURSĄ SKELBIAMA ČIA