Naujiena

NVO
2022 m. Kovo 23 d.

NVO veiklos skatinimo projektų atrankos konkursas

Skelbiamas 2022 metų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektų atrankos konkursas Ukmergės rajono savivaldybėje

Kviečiame Ukmergės rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektų atrankos konkursui.

Konkurso tikslas – skatinti ir stiprinti Ukmergės rajone veikiančių NVO iniciatyvumą, veiklos tradicijas, padėti spręsti aktualias problemas.

Konkurso prioritetai:

  1. Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai);
  2. Ukmergės krašto žmonėms reikšmingų tradicinių renginių organizavimas ir Ukmergės rajono atstovavimas respublikiniuose renginiuose;
  3. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimo projektai);
  4. Jaunimo įtraukimo ir dalyvavimo veiklose skatinimo projektai, skirti Europos jaunimo metams;
  5. NVO savanoriškos veiklos plėtojimas ir populiarinimas Ukmergės r. savivaldybėje.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2022 m. kovo 24 d.  16.45 val. (imtinai)

Užpildytos paraiškos pateikiamos

- elektronine versija el. pašto adresu [email protected]  (tik pasirašytos elektroniniu parašu),

- kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame ar įdedama į pašto dėžutę, esančią prie centrinio įėjimo į Savivaldybės administracijos pastatą, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė,

- per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt (paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas).

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE KONKURSĄ SKELBIAMA ČIA.