Naujiena

2021 m. kovo 18 d.

Skelbiamas Etninės kultūros globos projektų konkursas

Konkurso prioritetai 2021 m.:

  1. Tautinių drabužių elementų gamyba ir naudojimas šiuolaikinėje kultūrinėje ir edukacinėje veikloje;
  2. Rajono piliakalnių ir pilkapių, kitų archeologinių  ir mitologinių objektų lokalizavimas, jų aplinkos tvarkymas, nuorodų ir informacinių žymų rengimas;
  3. Mažosios liaudies architektūros objektų (kryžių, koplytstulpių, stogastulpių) konservavimas, sunykusių jų elementų atkūrimas;
  4. Tradicinį folklorinį muzikavimą atliekančių kolektyvų ir atlikėjų rėmimas, skatinant naujų kūrinių ir programų atlikimą.

Paraiškos formą rasite čia „Paraiska projektui 2021“

Paraiškas gali teikti Ukmergės rajono biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos.

Užpildytos paraiškos formos bei pareiškėjų registracijos pažymėjimų kopijos (tik jei pareiškėjas teikia paraišką į šią programą pirmą kartą) pateikiamos e. paštu, adresu – j.zareckas@ukmerge.lt  PDF formatu arba popieriniame variante ( 1egz.) į Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Kauno g. 2, II a. 11 kab.). Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 6 d. 17.00 val.

Maksimali savivaldybės dalinio finansavimo suma vienam projektui – 600 eurų. Savivaldybės biudžete Etninės kultūros globos programai numatoma skirti 5000 eurų.

Daugiau informacijos tel. 8-601-34595, 48193.