Naujiena

 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas
2022 m. Gegužės 11 d.

Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas

Kviečiame Ukmergės mieste ir/ar rajone registruotas bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas paramai gauti pagal Ukmergės rajono savivaldybėje įgyvendinamą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonės tikslas – skatinti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinant narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.  1630val.

Užpildyto paraiškos pateikiamos

- elektronine versija - el.pašto adresu [email protected]. (tik pasirašytos el.parašu)

- kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame ar įdedama į pašto dėžutę, esančią prie centrinio įėjimo į Savivaldybės administracijos pastatą, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė,

Išsamesnė informacija apie konkursą čia: https://www.ukmerge.lt/priemones-stiprinti-bendruomenine-veikla-savivaldybese-igyvendinimas-ukmerges-r-sav/