Naujiena

2021 m. kovo 30 d.

Skelbiamas patalpų viešas nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų viešas nuomos konkursas

Išnuomojamas Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Ukmergės kultūros centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas.

 1. Turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas – Ukmergės kultūros centras, Kauno g 8, LT-20114 Ukmergė, įm. k. 190351690;
 2. Informacija apie nuomojamą turtą(turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys) - Ukmergės kultūros centro pastato, Kauno g. 8 , LT-20114 Ukmergė, aukščiausiosios stogo dalies ½ dalis (119,98 kv.m.) registro Nr. 44/1325336, unikalus Nr. 8197-6000-8010, aukščiausiosios stogo dalies bendras plotas – 239,95 kv.m.;
 3. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą) patalpos nuomojamos telekomunikacijų veiklai vystyti;
 4. Pradinis turto nuompinigių dydis yra nustatytas sprendime dėl savivaldybės turto nuomos vykdant pirmąjį turto nuomos konkursą - 7,00 Eur. per mėnesį už 1 kv. m.;
 5. Nuompinigiai mokami kiekvieną mėnesį, pagal pateiktą sąskaitą. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į turto nuompinigius;
 6. Informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą. Nuomininkas, per nuomos sutartyje nustatytą terminą nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo;
 7. Turto nuomos terminas, galimybė pratęsti terminą – 10 metų (be galimybės pratęsti nuomos terminą);
 8. Konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos laikas (data ir laikas) – dalyviai registruojami adresu Kauno g. 8, Ukmergė, kabineto Nr. 211, dalyvius registruoja nuomos komisijos pirmininkas Rimantas Meilūnas, tel. Nr. (8646) 90599, el. paštas ukc.pirkimai@gmail.com. Dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio d. 10 val.;
 9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai: 3 mėnesių pradinio savivaldybės turto nuompinigių dydžio suma, sudaranti 2519,58 Eur (du tūkstančius penkis šimtus devyniolika Eurų, 58 ct). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Ukmergės kultūros centro atsiskaitomąją sąskaitą LT404010042900123413, bankas Luminor Bank;
 10. Turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas). Turto apžiūrą galima atlikti 2021 m. balandžio 2 d. 10 val., asmens, atsakingo už turto apžiūrą kontaktiniai duomenys: patalpų nuomos komisijos pirmininkas Rimantas Meilūnas tel. Nr. (8646) 90599, el. p. ukc.pirkimai@gmail.com.;
 11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas – komisijos posėdis vyks 2021 m. balandžio 9 d. 10.00 val., Ukmergės kultūros centro 211 kabinete, Kauno g 8, LT-20144 Ukmergė.
 12. Kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis.

Patalpų planas pridedamas (1 lapas).

Nuomos konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis 2020 m. sausio 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-16 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.


Pateikiamų dokumentų sąrašas ir registracijos tvarka nurodyti apraše.