Naujiena

2022 m. Gegužės 30 d.

Skelbiamas Ukmergės rajono savivaldybės Etninės kultūros globos programos projektų konkursas

Programa yra skirta teikti dalinę finansinę paramą įgyvendinant įvairius su etninės kultūros globa susijusius projektus. Šių metų konkurso prioritetai:

  • Folkloro muzikavimą skatinančių konkursų darželiuose ir mokyklose rėmimas;
  • Tautinių drabužių elementų gamyba ir naudojimas šiuolaikinėje kultūrinėje ir edukacinėje veikloje;
  • Rajono piliakalnių ir pilkapių, kitų archeologinių ir mitologinių objektų lokalizavimas, jų aplinkos tvarkymas, nuorodų ir informacinių žymų rengimas;
  • Senųjų ir tradicinių amatų, verslų ir papročių naudojimas kultūrinėje edukacijoje, jų populiarinimas ir sklaida.

Maksimali galima paramos suma etninės kultūros globos projektui – 600 eurų.

Paraiškas gali teikti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės švietimo bei kultūros įstaigos.

Paraiškos forma (.doc)

Užpildytas paraiškas (1 egz.) bei NVO registracijos pažymėjimo kopijas (tik toms NVO ar įstaigoms, kurios paraiškas teikia pirmą kartą) prašome iki š. m. birželio 18 d. 15 val. 45 min. PDF formatu pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui J. Zareckui e. adresu [email protected] arba popieriniame variante adresu Kauno g. 2 (LT-20114 Ukmergė,  II a., 11 kab.). Kilus klausimams, prašome skambinti telefonu 8-601-34595.