Naujiena

Perkami butai skirti socialinio būsto fondo plėtrai
2022 m. sausio 17 d.

Skelbiamų derybų būdu bus perkami 4 vieno kambario, 4 dviejų ir 1 trijų kambarių butai Ukmergėje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks 4 vieno kambario, 4 dviejų ir 1 trijų kambarių butus Ukmergės mieste, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto „Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ reikalavimus

Perkančioji organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188752174.

Adresas, telefonas, faksas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo sąlygos ar kiti dokumentai, susiję su gyvenamojo būsto pirkimu, skelbiami Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.ukmerge.lt/skelbimai/, teisės akte(.pdf).

Informacija teikiama tel. (8 340) 60323, (8 340) 60329, 869479624 arba el. paštu: j.kaseliene@ukmerge.lt, d.gladkauskiene@ukmerge.lt, j.vytiene@ukmerge.lt.

Paraiškų pateikimo vieta, terminas ir laikas: paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 20 d. iki 2022 m. vasario 22 d. 14.00 val. Paraiška perkančiajai organizacijai pateikiama paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Paraiškų priėmimo ir konkurso dokumentų pateikimo tvarka: dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, telefono numeris.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Kandidatų pateikiami dokumentai: nustatytos formos paraiška(.doc); VĮ „Registrų centras“ ne anksčiau kaip 2022 metais išduoto nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija; gyvenamojo būsto  kadastrinių matavimų bylos kopija (byla turi atitikti esamą buto išplanavimą); jei pardavimą vykdo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui parduoti ir derėtis dėl nekilnojamojo daikto pardavimo (fiziniai asmenys pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą, o juridiniai asmenys – juridinio asmens vadovo patvirtintą įgaliojimą); bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, kai yra bendraturčių.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2022 m. vasario 23 d. 9.00 val.

Papildoma informacija: pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 13-67 patvirtintomis Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, pirkimo skelbiamų derybų būdu  sąlygomis.

Pirkimo sutarties sudarymo išlaidas apmoka perkančioji organizacija.