Naujiena

2022 m. Gruodžio 19 d.

Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:

nekilnojamojo turto – statinio-rūsio, esančio Pienių g. 22, Ukmergėje (Nekilnojamojo turto registre neregistruotas), paskirtis – kita (pagalbinio ūkio).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2023 m. gruodžio 19 d. kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyrių (Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, 28 kabinetas) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime minimą nekilnojamąjį turtą – statinį-rūsį.

Administracijos direktorius Darius Varnas