Naujiena

2021 m. liepos 28 d.

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ 

Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir tikslų projektas

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8145/0001:84

Vilniaus apskr., Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Petronių k.  

0,5447

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens adresas; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Edita Germonavičienė

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewinfo.jsf?serviceoid=386072e0fd3011e4ac16a2930b2044f0

Užduotis:

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=8b8b3710ef7911ebbfa2baafc9050fde