Naujiena

Stadiono vaizdas iš viršaus
2021 m. lapkričio 15 d.

Bus atnaujinta Ukmergės stadiono futbolo aikštė

Šiais laikais vis daugiau dėmesio skiriama sporto infrastruktūros gerinimui ir kūrimui visuose Lietuvos regionuose. Ukmergės rajono savivaldybė- ne išimtis. Čia taip pat stengiamasi neatsilikti bei rūpintis patrauklios sporto aplinkos kūrimu savame krašte.

2021 metais Ukmergės sporto centras sureagavo į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, kuriuos finansuoja Sporto rėmimo fondas.

Sporto centro inicijuotas projektas „Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimas“ (toliau – Projektas) atitiko finansavimui keliamus reikalavimus, paraiška buvo teigiamai įvertinta visuose vertinimo etapuose ir atrinkta iš daugybės kitų pateiktų paraiškų. Projekto tikslas – gerinti sąlygas ugdant fiziškai aktyvią visuomenę bei atnaujinti esamą sporto bazės infrastruktūrą.

2021 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyta Projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. SP2021-1-091. Bendra projekto vertė  – 629 212,98 Eur, iš kurių net 450 000,00 Eur sudaro sporto rėmimo fondo lėšos. Ukmergės rajono savivaldybės  prie Projekto įgyvendinimo prisidės 179 212,98 Eur suma.

Numatoma darbų techninį projektą parengti ir suderinti 2022 metų II ketvirtyje, o stadiono atnaujinimo darbus pradėti vykdyti tų pačių metų III ketvirtyje. Iki 2023 m. balandžio tikimasi užbaigti visus suplanuotus darbus.

Įgyvendinant Projektą planuojama atlikti Ukmergės futbolo stadiono atnaujinimo darbus: pakeisti seną aikštės dangą  dirbtine žole, nubraižyti linijas, pastatyti naujus stacionarius vartus.

Atnaujinta aikštės danga bus pritaikyta futbolo bei kitų sporto šakų treniruotėms ir varžyboms, leis aikštę eksploatuoti ir lietingo sezono metu, todėl ilgės sporto bazės prieinamumo trukmė. Pagrindinės projekto užduotys - plėsti sportuojančių gyventojų ratą ir sudaryti tinkamas sąlygas sportuojantiems. O turint modernią ir kokybės reikalavimus atitinkančią futbolo aikštę, neabejotinai didės įvairiomis sporto šakomis besidominčių asmenų skaičius.

Iniciatoriai tikisi, kad įgyvendindami Projektą prisidės prie fizinio aktyvumo problemų sprendimo, sporto infrastruktūrą padarys prieinamą kiekvienam bendruomenės nariui, sudarys tinkamesnes sąlygas fiziniam ugdymui, sporto paslaugų plėtojimui.

Sporto rėmimo fondas-logotipas Ukmergės herbas

Dainiaus Vyto nuotraukos

 


Galerija