Naujiena

SŪK posėdis
2022 m. Lapkričio 10 d.

Svarstoma dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ tarifų perskaičiavimo

Šią savaitę posėdžiavęs Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komitetas grįžo prie rugpjūčio mėnesį pradėto svarstyti klausimo - dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifų perskaičiavimo.

Tąkart išvažiuojamojo posėdžio metu Komiteto nariai lankėsi UAB „Ukmergės butų ūkis“, kur įmonės direktorius Raimondas Baltaduonis pristatė 2022 metų I-ojo  pusmečio bendrovės veiklos rezultatus, supažindino su išlaidų pokyčiais energijai, kurui, darbo užmokesčiui ir kt. Buvo keliamas klausimas dėl rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų bendrovės tarifų perskaičiavimo, kadangi esami tarifai nebeatitinka realiai patiriamų sąnaudų. Tuomet Komiteto nariai posėdyje akcentavo, kad būtina kompleksiškai įvertinti, kokie tarifai bendrovei yra nuostolingi ir argumentuotai pagrįsti konkrečių tarifų didinimo poreikį. Buvo rekomenduota UAB „Ukmergės butų ūkis“ įvertinti bendrovės teikiamoms paslaugoms nustatytų tarifų pagrįstumą pagal konkrečiai paslaugai teikti patiriamas sąnaudas bei pateikti galimo tarifų perskaičiavimo projektą.

Pastarajame, šios savaitės posėdyje Komitetui buvo pristatyti šių bendrovės teikiamų paslaugų tarifų perskaičiavimo projektai:

  • daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros;
  • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo;
  • teritorijų priežiūros;
  • daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo;
  • vėliavos iškėlimo ir nukėlimo;
  • atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo;
  • savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo.

Daugiausia diskusijų sukėlė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų skaičiavimai. Posėdžio metu rekomenduota pasitelkiant ekspertus atlikti papildomus detalesnius skaičiavimus ir parengti minėtų tarifų diferencijavimo pagal skirtingus daugiabučių namų parametrus projektą. UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifų perskaičiavimo klausimus pasiūlyta svarstyti artimiausiuose Tarybos posėdžiuose. Tarybai pritarus siūlomiems pakeitimas, nauji tarifai turėtų įsigalioti nuo 2023 metų sausio 1 dienos.

Šiame posėdyje dalyvavo savivaldybės meras Rolandas Janickas, administracijos direktorius Darius Varnas, direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, komiteto nariai pirmininkas Valdas Mikalajūnas, Agnė Balčiūnienė, Juozas Galiauskas, Kazys Grybauskas, Vidmantas Krikštaponis. Taip pat UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Raimondas Baltaduonis, Savivaldybės tarybos nariai, skyrių vedėjai ir pavaduotojai.

Tarybos sekretoriato informacija


Galerija