Naujiena

2021 m. sausio 25 d.

Sveikatos ir socialinės paramos komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PARAMOS KOMITETO
POSĖDIS

2021 m. vasario 3 d. 15 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

1.   Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro ir Ukmergės globos centro paslaugų plėtros.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                              Romas Pivoras