Naujiena

2021 m. rugpjūčio 30 d.

Sveikatos ir socialinės paramos komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PARAMOS KOMITETO
POSĖDIS

2021 m. rugsėjo 15 d. 15 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

1.   Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktuose teikiamų asmens sveiktos priežiūros paslaugų perorganizavimo.
Pranešėja – Edita Balžakienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, laikinai vykdanti savivaldybės gydytojo funkcijas.

2. Kiti klausimai. 

 Komiteto pirmininkas                                                                              Romas Pivoras