Naujiena

2020 m. lapkričio 30 d.

Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PARAMOS KOMITETO
POSĖDIS

2020 m. gruodžio 4 d. 13 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja

2. Kiti klausimai.

  

Komiteto pirmininkas                                                                                              Romas Pivoras