Naujiena

SSPK
2022 m. Sausio 3 d.

Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PARAMOS KOMITETO
POSĖDIS

2022 m. sausio 6 d. 15 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininke.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

2. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                 Romas Pivoras