Naujiena

Sveikinkime taisyklingai
2020 m. gruodžio 23 d.

Sveikinkime taisyklingai

Čia pat Kalėdos ir Naujieji metai – pačios gražiausios metų šventės. Sveikiname giminaičius, draugus, bendradarbius. Įstaigos rašo oficialius sveikinimus. Kaip nudžiuginti giminaičius ir bičiulius – pačių sveikintojų reikalas. Oficialiuose sveikinimuose reikėtų laikytis tam tikrų taisyklių.

Sveikinimo tekstas paprastai pradedamas kreipiniu. Į oficialius asmenis kreiptis patartina mandagiai ir santūriai, pvz.: Gerbiamasis Viršininke, Gerbiamoji Mokytoja. Kreipiantis žodžiu ar raštu paprastai vartojamos įvardžiuotinės formos Gerbiamasis, -oji. Jos gali eiti vienos arba kartu su asmenvardžiais, pareigų pavadinimais ir pan. Galimas kreipinys su prieveiksmiu Didžiai, tokiais atvejais vartojamos neįvardžiuotinės būdvardžių formos: Didžiai gerbiamas Pirmininke. Didžiosios raidės rodo ir mandagumą, taigi sveikinime taip galite rašyti ne tik pirmąjį kreipinio žodį, sveikinamo žmogaus vardą, pavardę, bet ir jo pareigas. Sveikinimo pradžioje netinka trumpinys Gerb., mandagiau rašyti visą žodį Gerbiamasis. Po kreipinio geriau dėti šauktuką, ne kablelį, nors ne klaida ir pastarasis.

Kalėdos – visų mūsų šventė, tačiau kiekvieną rašomą sveikinimą reikia pritaikyti konkrečiam asmeniui. Jeigu ir nelabai pažįstame sveikinamą žmogų, tai paprastai žinome, ką jis ar jo vadovaujama įstaiga veikia.

Nereikėtų siųsti vienodų sveikinimų visiems adresatams. Derėtų sugalvoti ką nors originalesnio, galima ir pašmaikštauti. Nereikėtų piktnaudžiauti poezijos posmeliais, citatomis, bet apskritai sveikinimams tai tinka. Kitaip tariant, geriau trumpai, bet originaliai, sklandžiai ir kūrybiškai.

Daugelis linkę rašyti paprastus, o ne labai iškilmingus ar pompastiškus sveikinimus, bet ir jie turi būti parašyti sklandžiai, kūrybiškai ir – svarbiausia – taisyklingai. Rašykime Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!, arba linkėkite Laimingų, linksmų Kalėdų! Gerų švenčių! arba sveikinkite Naujųjų metų proga ar šv. Kalėdų proga. Jei būdvardis [šventas] nepriimtinas ar atrodo senamadiškas, galima jo nevartoti. Tačiau, gali būti, nepriimtinas atrodo Jums, o tiesiog būtinas gali pasirodyti tam, kuriam rašote (ne vien tik močiutei ar pagyvenusiai tetai). Trumpinys šv. su žodžiu Kalėdos pagal rašybos taisykles turėtų būti rašomas mažąja raide, bet sveikinime stilistiniais sumetimais galima ir didžioji raidė.

Sveikinimą vien vardu pasirašyti tinka tik labai artimiems žmonėms. Oficialius sveikinimo atvirukus pasirašome pridėdami su pagarba (iškilminga), pagarbiai (trumpiau, paprasčiau) arba Jus gerbiantis, -i, mylintis, -i., po šių žodžių kablelis nededamas.  Šis prierašas turi atspindėti mūsų santykius su sveikinamu asmeniu (tarnybinio sveikinimo juk niekas nepasirašys su meile).

Įsidėmėkite ypač dažnai šventiniu laikotarpiu vartojamų žodžių taisyklingas formas ir lietuviškus atitikmenis:

Prasidės ne du tūkstantis dvidešimt pirmieji, o du tūkstančiai dvidešimt pirmieji metai.

Švenčiame ne Kadas, o Kalėdas.

Kirčiuokime adventas, advento, adventui, adventą, adventu, advente.

Kalėdų proga siunčiame ne atvirutes, o atvirukus.

Kūčias pradėsime laužydami kalėdaičius, o ne plotkeles.

Kad šventės būtų dar gražesnės, tiesiog pamėginkime kurti, kalbėti ir sveikinti artimuosius taisyklinga ir švaria kalba!


Gerbiamieji,

Džiaugsmingų Jums Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!

Pagarbiai
Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Ivaškevičienė