Naujiena

2021 m. sausio 25 d.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 NUOTOLINIO ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ
KOMITETO POSĖDIS

 2021 m. vasario 2 d. 15.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

  DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės švietimo pagalbos poauditinės veiklos.

Pranešėja – Odeta Mackevičienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 Komiteto pirmininkė                                                                                 Liucija Dzigienė