Naujiena

2021 m. Lapkričio 25 d.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIO ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ
KOMITETO POSĖDIS

2021 m. gruodžio 6 d. 15.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

 

1.  Dėl 2022 metų renginių programos patvirtinimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.  Dėl Ukmergės rajono jubiliejaus „Ukmergei 690“ veiksmų plano parengimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

3.  Dėl kultūrinių paslaugų organizavimo kaimo seniūnijose.
Pranešėja – Sigita Rimydienė, Ukmergės kultūros centro direktorės pavaduotoja.

4.  Kultūros sektorius: iššūkiai ir ilgalaikės perspektyvos.
Pranešėja – Rasa Graužinienė, Ukmergės kultūros centro direktorė.

5. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                  Liucija Dzigienė