Naujiena

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas posėdžiavo per nuotolį
2021 m. Gruodžio 7 d.

Tarybos komiteto dėmesys - rajono kultūros reikalams

Gruodžio 6-osios popietę per nuotolį posėdžiavęs Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas visą dėmesį išskirtinai skyrė kultūros reikalams. Kalbėta apie ateinančiais, 2022 metais, rajone vyksiančius renginius ir šventes, aptarti kultūrinių paslaugų organizavimo kaimo seniūnijose klausimai, Ukmergės kultūros sektoriaus esami ir būsimi iššūkiai, ilgalaikės perspektyvos.

Komiteto posėdyje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narės Liucija Dzigienė, Audronė Augustėnienė, Danutė Užkurėlytė ir Aušrinė Stočkutė, meras Rolandas Janickas, mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, administracijos skyrių bei savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai ir kt.

I. Svarbiausių 2022 metų renginių programą pristačiusi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lolita Gerulskienė išskyrė ypatingus, masinus renginius:

  • Ukmergės viešoji Vlado Šlaito biblioteka kitąmet minės savo 100-metį. Visą didžiulė su šiuo neeiliniu jubiliejumi susijusi programa išskaidyta per visus 12-a mėnesių (nuo sausio iki gruodžio), po kelis renginius kas mėnesį;
  • Ukmergės miesto šventė vyks gegužės 27-28 dienomis ir jos metu bus paminėta svarbi sukaktis – Magdeburgo teisių suteikimo miestui 230-osios metinės;
  • Birželio 23-25 dienomis Ukmergės rajone esančio Prezidento Antano Smetonos dvaro muziejaus teritorijoje vyks vienas iš garsiausių vasaros renginių Lietuvoje - XXII-asis baltiškos kultūros ir ekstremalios muzikos festivalis „Kilkim žaibu";
  • Liepos 9-10 dienomis Deltuvos miestelis minės istorinę datą – prieš 210 metų čia vyko garsusis Deltuvos mūšis.

II. L.Gerulskienė komiteto posėdyje pristatė ir kitą klausimą – Ukmergės jubiliejaus „Ukmergei 690“ pasirengimo veiksmų planą. Pasak pranešėjos, Ukmergė pretendavo 2023 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, tačiau atranką vykdžiusi Kultūros ministerijos sudaryta ekspertų komisija nusprendė kitaip. Nors Ukmergė Lietuvos kultūros sostinės vardo negavo, miestas 2023-iaisiais minės 690-ies metų jubiliejų. Dar nežinant Kultūros ministerijos sprendimo, rajono savivaldybės tarybai buvo pateikta paraiška dėl lėšų numatymo jubiliejinių metų renginių programai.

„Mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė dėl jubiliejinės miesto šventės, kuriai pavesta iki 2022 metų rugpjūčio 15 dienos parengti Ukmergės jubiliejaus „Ukmergei 690“ programą ir organizuoti jos įgyvendinimą. Planuojama, kad pasiruošimas vyks visus 2022-uosius metus ir į 2023-iuosius bus žengiama sukūrus vieningą šventės vizualinį stilių, simboliką, parengus komunikacijos ir rinkodaros programą. Bus įgyvendintos ir dalys, kurios įeina į strateginius savivaldybės planus. Tai analoginės fotografijos archyvų suskaitmeninimas, tradicinių renginių, kaip Smetoninės, Pabaisko ir Deltuvos mūšių rekonstrukcijos tęsimas“, - kalbėjo L.Gerulskienė.

III. Trečiąjį klausimą pristačiusi Ukmergės kultūros centro (KC) direktorės pavaduotoja Sigita Rimydienė papasakojo apie šių metų pradžioje taip pat Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu suburtos kitos darbo grupės – Ukmergės kultūros įstaigų tinklo pertvarkos – parengtas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą. Kalbėta mobilių bibliotekų tinklo plėtrą kaimiškose vietovėse, apie taip laukiamą naujajį Ukmergės viešosios Vlado Šlaito bibliotekos bibliobusą, apie Ukmergės KC ir jo 13-os skyrių veiklą, apie kultūros darbuotojų trūkumą, apie „kultūrininkų“ aprūpinimą nešiojamais kompiuteriais, laisvai prieinama interneto prieiga ir kt.

IV. Ketvirtąjį, paskutinį posėdžio klausimą pristačiusi Ukmergės KC direktorė Rasa Graužinienė apžvelgė pagrindinių kultūros sektoriaus stiprybių, iššūkių, grėsmių ir perspektyvų apžvalgą.

„Dėl COVID-19 pandemijos 2020-2021 metais Ukmergės KC negali vykdyti nuoseklios veiklos. Neįvyko planuoti renginiai: profesionalaus meno, mėgėjų meno kino filmai, parodos, edukacijos. Daugelis jų nukelti, o dalies atsisakyta dėl neaktualumo. Šiandieninis žiūrovas, labai atsargiai renkasi kultūrines paslaugas, todėl KC lankytojų skaičius yra ženkliai sumažėjęs.

Pandemijos sukelti ekonominiai sunkumai mažina galimybes gauti paramą iš privačių rėmėjų. Dėl pandemijos meno saviraiškos kolektyvai dirba nuotoliniu būdu. Dėl tokios darbo specifikos nukentėjo kolektyvų nuoseklus darbas, programų įgyvendinimas, taip pat sumažėjo dalyvių skaičius.

Kultūros paslaugų kokybei turi įtakos ir KC jaučiamas specialistų trūkumas. Dėl pandemijos ir kitų priežasčių 2020 metais darbo sutartis nutraukė 10 darbuotojų, o 2021-aisiais – 5. Į jų vietas atitinkamai buvo priimti 9 ir 4 nauji darbuotojai“, - iššūkius ir grėsmes, su kuriomis susiduriama vardijo R. Graužinienė.  

Nepaisant visų anksčiau išvardytų nesklandumų, pasak pranešėjos, stipri kvalifikuotų KC administracijos darbuotojų komanda geba priimti visus iššūkius bei juos kūrybingai išnaudoti. Pvz. karantino laikotarpiu išmoktos ir pasiteisino naujos veiklos formos: per nuotolį ruoštos naujos programos, dalinimasis projektų ir renginių organizavimo patirtimi, organizuoti virtualūs konkursai, intensyvūs mokymai ir seminarai, edukacinių užsiėmimų filmavimas bei transliacija ir pan.

 

Daiva Zimblienė

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja