Naujiena

Tikrino įmones bei įstaigas
2020 m. gruodžio 21 d.

Tikrino įmones bei įstaigas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovai dešimt pastarųjų dienų lankėsi mieste veikiančiose įmonėse bei įstaigose.

Vizitai buvo vykdomi administracijos direktoriaus įsakymu, o jų tikslas – patikrinti, ar darbas valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privataus sektoriaus įmonėse yra organizuojamas ir vykdomas laikantis visų sugriežtinto karantino reikalavimų, apie kuriuos skelbia sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo gruodžio 8 dienos sprendimas Nr. V-2862 „ Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus įmonių darbo organizavimo būtinų sąlygų“.

Savivaldybės vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas kartu su Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėju Aidu Dutkumi gruodžio 8-18 dienomis aplankė 16 įmonių bei įstaigų: uždaras akcines bendroves: „Narbutas International“, ,,Stansefabrikken“, ,,Likmerė“, ,,Systemair“, ,,Užmojai su garantijomis“, ,,Universalūs medžio produktai“, ,,Aukmergės baldai“, „Textilite“ ir „Grosso Moda Lithuania“, akcines bendroves: ,,Umega group“ ir ,,Vilkma“, Ukmergės vaikų lopšelius-darželius „Buratinas“, „Eglutė“, „Nykštukas“ ir „Vaikystė“, Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių ,,Šilelis“.

Patikrinimų metu grubių pažeidimų nenustatyta. Įmonių ir įstaigų atsakingiems asmenims buvo išsakytos pastabos dėl darbuotojų neteisingo apsaugos priemonių dėvėjimo, dezinfekcinio skysčio vietų papildomo įrengimo, papildomo dezinfekavimo valgymo vietose keičiantis pamainomis.

Analizuodami patikrinimų metu nustatytus trūkumus ir gautą informaciją, tikrintojai įžvelgė šias pagrindines rizikas plisti COVID-19 infekcijai įmonėse ir įstaigose:
  • atvykimas ir išvykimas į(iš) darbo grupelėmis;
  • persirengimo patalpos;
  • valgymo, kavos gėrimo vietos;
  • meistrai, technologai ir kiti atsakingi asmenys, vaikščiojantys skirtinguose skirtinguose tarp darbuotojų.

Aplankytų įmonių ir įstaigų vadovams vizitų metu suteikta reikalinga metodinė pagalba.

Daiva Zimblienė
Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

Galerija