Naujiena

Ugdymo proceso organizavime karantino metu - pakeitimai
2020 m. lapkričio 12 d.

Ugdymo proceso organizavime karantino metu - pakeitimai

Pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 13-2005 „Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu“.

Juo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai įpareigojami užtikrinti, kad ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo programas būtų vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus Ukmergės ,,Ryto“ specialiojoje mokykloje.

Taippat įpareigojama švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, organizuoti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, arba teikti  nuotoliniu būdu.

Ukmergės rajono savivaldybės gimnazijų vadovai įpareigojami užtikrinti, kad 12 klasių (gimnazijų - IV klasių) mokiniams pasirengimo brandos egzaminams konsultacijos būtų organizuojamos ugdymo įstaigos nustatyta tvarka.

Šis įsakymas su pakeitimais įsigalioja š. m. lapkričio 16 d.