Naujiena

Ukmergės gamyklos plėtra pripažinta regioninės svarbos projektu
2020 m. lapkričio 10 d.

Ukmergės gamyklos plėtra pripažinta regioninės svarbos projektu

Šiandien nuotoliniu būdu vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdyje pritarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos pasiūlymui pripažinti projektą „Investicijos į UAB „Narbutas International“ plėtrą 2021-2029 m.“ regioninės svarbos projektu.

Šiuo projektu  numatoma gamybos plėtra Ukmergės rajone. Atsidūręs regioninės svarbos projektų sąraše, projektas suteiks galimybę įmonei įgyti teisę naudotis (išsinuomoti be aukciono) dviem laisvais, valstybei priklausančiais sklypais Ukmergėje, Žiedo gatvėje (pažymėtais 16-uoju ir 18-uoju numeriais). Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus,  UAB „Narbutas International“ planuoja vykdyti investicijas į naujas gamybines patalpas bei užtikrinti kokybišką jų eksploataciją. Aukštos kokybės biuro baldus gaminanti įmonė žada sukurti papildomų 500 darbo vietų ir taip prisidėtų prie bendro nedarbo lygio regione mažinimo. Projektu bus siekiama naujoje gamykloje gaminamais biuro baldais aprūpinti vietinę ir užsienio rinkas.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 8 metai, o investicijų bendra vertė - 30.000.000 eurų be PVM. UAB „Narbutas International“ planuoja projekto veiklas finansuoti privačiomis lėšomis ir neplanuoja pasinaudoti papildoma parama.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 punktu „Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu: (3) jos reikia įgyvendinti valstybei svarbiems ekonominiams ar kultūriniams projektams, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, taip pat regiono socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektams, kuriuos regiono plėtros taryba Vyriausybės nustatyta tvarka pripažįsta regioninės svarbos projektais.

Vilniaus regiono plėtros taryba, kurią sudaro aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės, įsteigta š. m. spalio 19 dieną.

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naująjį Regioninės plėtros įstatymą sudarytos teisinės prielaidos efektyviam regioninės politikos įgyvendinimui - regionų plėtros taryboms sudaryta galimybė visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas.

Įkūrus regioninio lygmens kompetenciją turintį subjektą – Vilniaus regiono plėtros tarybą – bus sudarytos prielaidos ir tam tikrais specialiais teisės aktais savivaldybėms nustatomas funkcijas vykdyti optimaliu teritoriniu lygiu. Savivaldybių bendru sprendimu regioniniu lygiu galės būti konsoliduojamos funkcijos tokiose srityse kaip antrinė sveikatos priežiūra, viešasis transportas, turizmo rinkodara, profesinis mokymas, kurių vykdymas dėl per mažų atskirų savivaldybių finansinių, administracinių išteklių, demografinių pokyčių, per mažo gyventojų skaičiaus nėra optimalus nei savivaldybių lygiu, nei dėl menkų centrinės valdžios galimybių prisitaikyti prie konkrečių vietovių poreikių ar užtikrinti lankstų paslaugų administravimą nebuvo optimalus nacionaliniu lygiu. Naujam juridiniam subjektui sudarytos sąlygos regioniniu lygiu įgyvendinti ir tokias su daugeliu sričių susijusias iniciatyvas kaip regioninė specializacija.

Daiva Zimblienė
Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė
Nuotrauka iš 15min.lt