Naujiena

Lėšos
2021 m. Gruodžio 17 d.

Patvirtintas lėšų skyrimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti

Informuojame, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 13-2136 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų finansavimo tvirtinimo“ patvirtintas lėšų skyrimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.

Finansuotinų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašas

Eilės Nr.

 

 

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

 

 

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

 

 

Prašoma suma, EUR

 

 

Iš viso

1.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

,,Kitaip matau supantį pasaulį“

40

24020,00

19415,00

 

2.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

183206627

„Neįgaliųjų integracija į sveikųjų visuomenę“

39

24999,00

19104,00

 

3.

VšĮ ,,Socialinis taksi“

305650211

„Socialinis taksi – žmonių su negalia ir jų šeimos narių savarankiškumo bei užimtumo didinimas“

35

24999,60

16181,00

4.

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

183117712

„UKNS socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems 2022 m.“

38

24783,00

19319,00

Viso:

X

98801,60

74019,00

Pasibaigus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų atrankos ir vertinimo procedūroms nefinansuotinų ir atmestinų projektų nebuvo.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems  teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų finansavimo, gali būti skundžiamas savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius).