Naujiena

2020 m. gruodžio 01 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. LAPKRIČIO 26 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-264

Dėl Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo.

7-265

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.

7-266

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-267

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

7-268

Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.

 

7-269

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-201 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo.

7-270

Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

7-271

Dėl atstumų nuo atvirų automobilių plovyklų iki pastatų ar teritorijų nustatymo.

7-272

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-107 „Dėl pritarimo projekto „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

7-273

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-274

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų patvirtinimo.

7-275

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 7-18 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-276

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 7-35 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

7-277

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-18 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-278

Dėl Ukmergės „Šilo“ progimnazijos turto vertės padidinimo.

7-279

Dėl Ukmergės sporto centro turto vertės padidinimo.

7-280

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-281

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-282

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.

7-283

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________