Naujiena

2022 m. birželio 21 d.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks butus, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks 3 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus Ukmergės mieste, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto „Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ reikalavimus

Perkančioji organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188752174.

Adresas, telefonas, faksas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo sąlygos ar kiti dokumentai, susiję su gyvenamojo būsto pirkimu, skelbiami Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.ukmerge.lt/skelbimai/. 

22 01 Nekilnojamojo turto pirkimo sąlygos (.pdf)
22 03 28  Nekilnojamojo turto pirkimo sąlygų pakeitimas (.pdf)
22 06 21 Nekilnojamojo turto pirkimo sąlygų pakeitimas (.pdf)

Informacija teikiama tel. (8 340) 60323, (8 340) 60329, 8 694 79624 arba el. paštu: j.kaseliene@ukmerge.lt, d.gladkauskiene@ukmerge.lt, j.vytiene@ukmerge.lt.

Paraiškų pateikimo vieta, terminas ir laikas: paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 27 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 14.00 val. Paraiška perkančiajai organizacijai pateikiama paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Paraiškų priėmimo ir konkurso dokumentų pateikimo tvarka: dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, telefono numeris.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Kandidatų pateikiami dokumentai: nustatytos formos paraiška; VĮ „Registrų centras“ ne anksčiau kaip 2022 metais išduoto nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija; gyvenamojo būsto  kadastrinių matavimų bylos kopija (byla turi atitikti esamą buto išplanavimą); jei pardavimą vykdo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui parduoti ir derėtis dėl nekilnojamojo daikto pardavimo (fiziniai asmenys pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą, o juridiniai asmenys – juridinio asmens vadovo patvirtintą įgaliojimą); bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, kai yra bendraturčių.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 15.00 val.

Papildoma informacija: pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 13-67 patvirtintomis Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, pirkimo skelbiamų derybų būdu  sąlygomis (pakeitimai: 2022 m. kovo 28 d.; 2022 m. birželio 21 d.).

Pirkimo sutarties sudarymo išlaidas apmoka perkančioji organizacija.