Naujiena

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks 4 vieno kambario, 6 dviejų ir 2 trijų kambarių butus Ukmergės mieste, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai.
2021 m. Birželio 29 d.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks 4 vieno kambario, 6 dviejų ir 2 trijų kambarių butus Ukmergės mieste, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto „Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ reikalavimus

Perkančioji organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188752174.

Adresas, telefonas, faksas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: kandidatai sąlygas ar kitus dokumentus, susijusius su gyvenamojo būsto pirkimu, gali gauti Ukmergės rajono savivaldybėje (11 arba 46 kab., Kęstučio a. 3, Ukmergėje).

Nekilnojamojo turto pirkimo sąlygos Pakeitimas

Informacija teikiama tel. (8 340) 60323, (8 340) 60329, (8 340) 60345 arba el. paštu: [email protected], [email protected], [email protected].

Paraiškų pateikimo vieta, terminas ir laikas: paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. 14.00 val. Paraiška perkančiajai organizacijai pateikiama paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Savivaldybės priimamasis.

Paraiškų priėmimo ir konkurso dokumentų pateikimo tvarka: dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, telefono numeris.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Kandidatų pateikiami dokumentai: nustatytos formos paraiška;  VĮ „Registrų centras“ ne anksčiau kaip 2021 metais išduoto nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija; gyvenamojo būsto  kadastrinių matavimų bylos kopija (byla turi atitikti esamą buto išplanavimą); jei pardavimą vykdo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui parduoti ir derėtis dėl gyvenamojo būsto pardavimo (fiziniai asmenys pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą, o juridiniai asmenys – juridinio asmens vadovo patvirtintą įgaliojimą); bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, kai yra bendraturčių.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2021 m. rugpjūčio 24 d. 15.00 val.

Papildoma informacija:pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 13-802 patvirtintomis Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, pirkimo skelbiamų derybų būdu  sąlygomis (pakeitimas 2021 m. birželio 29 d.)