Naujiena

2021 m. Rugsėjo 18 d.

Ukmergės rajono savivaldybės delegacija lankėsi Latvijoje

Ukmergės rajono savivaldybės mero Rolando Janicko vadovaujama delegacija rugsėjo 16-17 dienomis lankėsi Latvijoje, viename iš seniausių miestų partnerių - Lyvanų (Līvāni) mieste. Su šio miesto savivaldybe bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007 metais.

Kartu su meru į Latviją vyko dar septyni Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai: Audronė Augustėnienė, Kazys Grybauskas, Angelė Jokubynienė, Kęstutis Jurkevičius, Vidmantas Krikštaponis, Arvydas Pėšina ir Danutė Užkurėlytė, taip pat savivaldybės administracijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, Savivaldybės tarybos Sekretoriato vyriausioji specialistė Kristina Ridzevičienė, Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Rugienius ir Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Zimblienė.

Išvykos tikslai buvo du. Pirmasis – pasisemti gerosios darbo patirties ir naujų idėjų iš ilgamečių partnerių, o sugrįžus ja pasidalinti su kolegomis, o antrasis – įteikti Mero padėkos ženklą Lyvanų miesto merui Andrisui Vaivodsui. Šiuo garbingu Ukmergės rajono savivaldybės apdovanojimu jau 6-ai kadencijai šią vasarą išrinktas A.Vaivodsas pagerbtas už aktyvų Ukmergės rajono ir Lyvanų savivaldybių bendradarbiavimą ekonomikos, švietimo, jaunimo užimtumo ir kultūros srityse.

Vykti į Latviją buvo pakviesti visi 25 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai. Planavę vykti dar 4 politikai dėl pasikeitusių planų į Latviją neišvyko.

„Vizitas Latvijoje buvo labai gerai suplanuotas ir naudingas. Galėjome save pasitikrinti ir įsivertinti, ką iš tiesų darome gerai, o kur – dar galima tobulėti. Tikiuosi, kad gražūs partnerystės ryšiai su Lyvanų miestu ateityje tik stiprės, o pamatyta geroji patirtis bus naudinga, priimant visam mūsų rajonui svarbius sprendimus“, - sakė meras R. Janickas.

Ukmergiškių delegaciją svetingai pasitiko ir abi vizito dienas visur lydėjo Lyvanų savivaldybės mero pavaduotoja Ginta Kraukle ir Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Indra Upeniece.

„Šiais metais Latvijoje buvo įvykdyta administracinė reforma, kurios metu iš 100 buvusių savivaldybių liko tik 43. Tarp jų ir mūsų savivaldybė. Išlikimo kova buvo nelengva. Mus paliko, kadangi esame labai stipriai ekonomiškai išvystytas. Po šios reformos tapome didesni ir stipresni.  

Lyvanuose visais laikais daug fabrikų ir gamyklų. 1990-aisiais, kai griuvo Sovietų Sąjunga, mūsų miestui buvo pats juodžiausias periodas. Tapome labai „depresuotu“ kraštu, nes visus slėgė didžiulis, net 40 proc. nedarbas. Pamažu per du dešimtmečius iš tos duobės pakilome, kadangi mūsų savivaldybė labai gerai dirbo – pritraukė daug Europos Sąjungos lėšų, kurių dėka galėjo vystytis mūsų įmonės ir verslai.

Į jūsų vizito programą įtraukėme savo industrinę zoną – parodysime tai, kuo džiaugiamės ir didžiuojamės“, - kalbėjo mero pavaduotoja G. Kraukle.

Ukmergiškiai bendravo su Lyvanų savivaldybėje dirbančiais specialistais, kurie išsamiai pristatė miestą,  susipažino su verslininkais - apsilankė ledus gaminančioje įmonėje „Saltums 2“, durpes perdirbančiose įmonėse „Līvānu kūdras fabrika“ ir „Zelta zeme“, baldus gaminančioje įmonėje „Sencis“, bulvinius, kukurūzinius ir ryžių traškučius gaminančioje įmonėje „Glear“. Taip pat apžiūrėjo Lyvanų kultūros centrą ir jame esančią santuokoms registruoti skirtą salę, viešąją biblioteką, didžiausią ir moderniausią mieste vidurinę mokyklą Nr. 1 bei multifunkcinį jaunimo iniciatyvų centrą „Kvartāls“. Delegacija iš Ukmergės nepraleido galimybės užsukti ir į plaukimo baseiną „Upe“, stiklo ir amatų centrą, Lyvanų stiklo muziejų, Jersikos Kristaus Atsimainymo cerkvę. Tai ne tik vieninteliai geležiniai maldos namai Latvijoje, bet ir „keliaujanti“ cerkvė, kuri buvo pastatyta XIX a. pradžioje Ukrainoje, Odesos mieste, septintajame dešimtmetyje perkelta į Daugpilį, o nuo XX a. pradžios stovi Jersikos vietovėje. Ukmergiškiams koncertavo Lyvanų folklorinis ansamblis „Turki“. Latviai ukmergiškius pakvietė ir talką – visi kartu mieste esančiame skvere pasodino 10 pušelių.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybai tokia išvyka į užsienį ne pirmoji. Praeitoje kadencijoje, 2017 metais, Tarybos nariai vyko į Estiją, lankėsi Pelvos (Põlva) mieste, su kuriuo Ukmergė bendradarbiauja.

Daugiau inforamcijos apie Lyvanų miestą ir savivadybę - šioje prezentacijoje. Spausti ČIA 

Daiva Zimblienė

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

Ilgamečio Ukmergės miesto partnerio - Lyvanų savivaldybės merui Andrisui Vaivodsui įteiktas Mero padėkos ženklas