Naujiena

Pirmajame šiais metais ir 40-ame šios kadencijos posėdyje iš 25 Tarybos narių dalyvavo 21.
2022 m. sausio 13 d.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba rinkosi į sušauktą neeilinį posėdį

Vakar, sausio 12-ąją, Ukmergės rajono savivaldybės taryba rinkosi į sušauktą neeilinį posėdį, kuriame buvo pritarta tam, kad būtų pradėtos procedūros dėl valstybės priėmimo VšĮ Ukmergės ligoninės dalininke bei pateikta informacija dėl tarptautinio projekto BALTSE@NIOR 2.0 įgyvendinimo.

Pirmajame šiais metais ir 40-ame šios kadencijos posėdyje iš 25 Tarybos narių dalyvavo 21. Nebuvo Kęstučio Jurkevičiaus, Romo Pivoro, Aušrinės Stočkutės ir Daliaus Varno. Posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai ir specialistai, VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausias gydytojas Rimvydas Civilka, Ukmergės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė, žiniasklaidos atstovai bei kiti posėdžio svečiai.

Po beveik pusantrų metų politikai posėdžiavo ne per nuotolį, o buvo susirinkę į savivaldybės posėdžių salę. Paskutinis toks ne nuotolinis posėdis savivaldybėje vyko 2020 m. rugsėjo 24 d.

Savivaldybės vadovai posėdį pradėjo nuo malonių dalykų - kaip visada tradiciškai su gimtadieniu pasveikino sausio mėnesį gimusius Tarybos narius Algirdą Kopūstą ir Valdą Mikalajūną.

Po ilgų diskusijų, klausimų-atsakymų sesijos, Tarybos narių dauguma - 19 - sutiko pradėti procedūras dėl valstybės priėmimo į VšĮ Ukmergės ligoninės dalininkus. Taip ligoninės dalininkėmis tapus savivaldybei kartu su valstybe, ligoninė įgys teisę pretenduoti į Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, skirtas Sveikatos priežiūros įstaigų reformos įgyvendinimui, taip pat įtvirtins savo daugiaprofilinės regioninės ligoninės statusą ir aiškias perspektyvas ateities veiklai. O pripažinus įstaigą regionine ligonine, ji generuos regiono pacientų srautus ligoninėje, o tai padės kelti teikiamų paslaugų kokybę, leis išlaikyti rentabilią daugelio profilio paslaugų teikimo struktūrą. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), kuri atstovaus valstybę ligoninės valdyme, garantuos kompetencijas ir valdymo standartą, analogišką Ministerijos pavaldumo ligoninėms. Valstybė kaip ligoninės vienas iš dalininkų garantuos papildomas naudas siekiant prisitraukti valstybės investicijas į ligoninės infrastruktūros ir įrangos gerinimą ir atnaujinimą.

Posėdžio metu Ukmergės ligoninės vadovas Rimvydas Civilka pabrėžė, kad šis SAM pasiūlymas, kuriam buvo pritarta, patvirtina faktą, kad rajono ligoninė teikia kokybiškas paslaugas ir yra reikalinga ne tik ukmergiškiams, bet ir kaimyninių rajonų gyventojams. Pasak R. Civilkos, kol šis svarbus projektas bus pilnai įgyvendintas, laukia daug darbo, daug pastangų ir daug tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Antrasis posėdyje apsvarstytas darbotvarkės klausimas buvo susijęs su savivaldybės administracijos dalyvavimu projekte BALTSE@NIOR 2.0. Šio Projekto idėja – inovatyvūs sprendimai, padedantys Baltijos jūros regiono šalyse padidinti baldų kūrimo bei IT įmonių galimybes ir viešųjų įstaigų įtraukimas, kuriant viešąsias erdves, pritaikytas senjorams. Pagrindinis mūsų savivaldybės administracijos dalyvavimo šiame projekte rezultatas – Ukmergėje įrengtos ir senjorų poreikiams pritaikytos viešosios erdvės, taip pat VšĮ Ukmergės ligoninės nenaudojamose patalpose bus įrengtos sveikatos stiprinimo ir pirmosios pagalbos mokymų centro patalpos, įsigyti baldai ir mokymams reikalinga įranga. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremaliosios medicinos katedros docentas, Krizių tyrimų centro projekto vadovas Paulius Dobožinskas posėdžio dalyviams pristatė mokymų centro klasės svarbą ir naudą, supažindino su veiklomis, kurios gali būti vykdomos naujai įrengtose patalpose. Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras jau dabar vykdo pirmosios pagalbos mokymus, o projekto metu atsiradus tokiems mokymams skirtoms patalpoms, bus dar labiau išplėstos kokybiškų paslaugų teikimo galimybės.

Posėdžio metu Tarybos nariai teiravosi mero Rolando Janicko dėl jam ir Tarybai dar pernai gruodžio pabaigoje adresuoto rašto, susijusio su situacija VšĮ Ukmergės ligoninėje bei prašymo pradėti spręsti išvardintas rašte išvardintas problemas.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RZ1BkNaotts...

Daiva Zimblienė
Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja