Naujiena

2020 m. Lapkričio 4 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. SPALIO 29 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo
Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-243

Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-244

Dėl pritarimo bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimui.

7-245

Dėl Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-246

Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021–2025 metų perspektyviniam vystymo planui.

7-247

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo.

7-248

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo.

7-249

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-250

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.

7-251

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-44 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-252

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.

7-253

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-145 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-254

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-255

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-256

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės lopšeliui-daželiui „Žiogelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-257

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės Pašilės progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-258

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-259

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-260

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-111 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

7-261

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-179 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-262

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-196 „Dėl pritarimo projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

7-263

Dėl pritarimo projekto „Kultūrinių paslaugų kūrimas ir plėtojimas ugdant gyventojų tradicines ir inovatyvias kompetencijas kaimiškose Ukmergės rajono savivaldybės teritorijose“ įgyvendinimui.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

________________________