Naujiena

2021 m. Gegužės 8 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. nuotoliniame posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. BALANDŽIO 29 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-77

Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.

7-78

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.

7-79

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

7-80

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-81

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-82

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo.

7-83

Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.

7-84

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo.

7-85

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-154 pripažinimo netekusiu galios ir pavedimo administracijos direktoriui.

7-86

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-41 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-87

Dėl 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-88

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-188 „Dėl viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-89

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-152 ,,Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-90

Dėl Ukmergės globos centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

7-91

Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

7-92

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

7-93

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo.

7-94

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-95

Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-96

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 2020 metų ataskaitų.

7-97

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2021 m. sąmatos patvirtinimo.

7-98

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.  

7-99

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto.

7-100

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-101

Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-102

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičiaus ir sąrašo patvirtinimo.

7-103

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2020 metų metiniam pranešimui.

7-104

Dėl pritarimo UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

7-105

Dėl pritarimo UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

7-106

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ 2020 metų metiniam pranešimui.

7-107

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-173 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ papildymo.

7-108

Dėl savivaldybės būsto, esančio Jaunimo g. 19-27, Ukmergėje, pardavimo.

7-109

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

7-110

Dėl ūkio pastato, esančio Ukmergės r., Užulėnio k., Dvaro g. 3, nuomos.

7-111

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-112

Dėl sutikimo perimti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

7-113

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

7-114

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-115

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.

 

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________