Naujiena

2021 m. lapkričio 26 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2021 M. lapkričio 25 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-251

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.

7-252

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-253

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

7-254

Dėl pritarimo vietos projekto Nr. UKME-LEADER-6B-D-23-01-2020 „Pirčių komplekso (mini SPA) įrengimas Veprių stovykloje" vykdymo sutarties nutraukimui.

7-255

Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

7-256

Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-257

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-258

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-259

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės sveikatos punktuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

7-260

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-84 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-261

Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo ir slaugos tarybų sudėties patvirtinimo.

7-262

Dėl Ukmergės rajono savižudybių prevencijos 2022–2026 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

7-263

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-264

Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų mokamų socialinių paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo.

7-265

Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-266

Dėl pritarimo susitarimui dėl UAB "VAATC" 2003 m. kovo 26 d. akcininkų sutarties pakeitimo.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________