Naujiena

2021 m. Rugpjūčio 31 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. RUGPJŪČIO 26 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-187

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo.

7-188

Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.

7-189

Dėl asmeninės pagalbos valandinio įkainio patvirtinimo ir pavedimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui.

7-190

Dėl Ukmergės globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-191

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo.

7-192

Dėl keičiamo Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

7-193

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-194

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

7-195

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.

7-196

Dėl Ukmergės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.

7-197

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2021–2022 m. m. patikslinimo.

7-198

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2021–2022 m. m. patikslinimo.

7-199

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 7-42 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-200

Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo.

7-201

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-52 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn“ pakeitimo.

7-202

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-203

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-204

Dėl turto perdavimo Ukmergės globos centrui.

7-205

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 7-180 „Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ pakeitimo.

7-206

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-207

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės „Šilo“ progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-208

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-209

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų.

7-210

Dėl siūlymo apdovanoti „Auksinės krivūlės riteris“ ženklu.

7-211

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

7-212

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-213

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-214

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________