Naujiena

2021 m. Spalio 4 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2021 M. RUGSĖJO 30 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-215

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

7-216

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-217

Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro pavadinimo pakeitimo ir Ukmergės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

7-218

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-268 „Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-219

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo.

7-220

Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-221

Dėl bendruomenės projekto patvirtinimo.

7-222

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-223

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-224

Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą aparatams įrengti.

7-225

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Ukmergės r., Taujėnų sen., Balelių k., Mokyklos g. 2, nuomos.

7-226

Dėl Ukmergės rajono geriausio 2021 metų mokytojo vardo suteikimo.

7-227

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

7-228

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 ,,Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-229

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 7-155 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo.

7-230

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo.

7-231

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-232

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo.

7-233

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-214 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-234

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________