Naujiena

2021 m. vasario 02 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. SAUSIO 28 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-1

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-2

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

7-3

Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo

7-4

Dėl savivaldybės būsto, esančio Kauno g. 39A-16, Ukmergėje, pardavimo.

7-5

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-6

Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

7-7

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-8

Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-9

Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo.

7-10

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.

7-11

Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-12

Dėl siūlymo tvirtinti Vidiškių herbą.

7-13

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-14

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.

7-15

Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas.

7-16

Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu.

7-17

Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įsigijimas“ įgyvendinimui.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________