Naujiena

2021 m. Vasario 19 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. VASARIO 18 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-18

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

7-19

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo.

7-20

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2021 m. sąmatos patvirtinimo.

7-21

Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Ukmergės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir Ukmergės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Ukmergės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.

7-22

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 7-74 „Dėl Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-23

Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto Ukmergės mieste prioritetinio sąrašo patvirtinimo.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________